Monthly Archives: February 2021

Ung thư xương nguyên phát, những điều cần biết

Ung thư xương nguyên phát, những điều cần biết

Ung thư xương nguyên phát hay gặp ở lứa tuổi từ 1-12 tuổi, chiếm 0,2 % trong tất cả các loại ung thư nguyên phát, đứng thứ 6 trong tất cả các loại ung thư nguyên phát ở trẻ em. Ung thư xương có tỷ...