Monthly Archives: August 2017

BONG GÂN KHỚP CỔ CHÂN

BONG GÂN KHỚP CỔ CHÂN

Bong gân khớp cổ chân là tình trạng các dây chằng xung quang khớp cổ chân bị giãn quá mức, dẫn đến rách một phần hoặc toàn bộ dây chằng dưới tác động của lực chấn thương....